کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 8
1. فراتحلیل رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده


5. رابطه بین تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای با سبک‌های یادگیری و عملکرد تحصیلی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-224

10.22084/j.psychogy.2019.19439.1992

محمدجواد یداللهی فر؛ داوود میرزایی