کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه ساختاری خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی با عملکرد تحصیلی دانش‏ آموزان: نقش میانجی مهارت‌های مطالعه

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-43

توحید اشرف زاده؛ علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع