کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 10
بررسی اثربخشی بسته آموزشی انگیزشی-دلبستگی به مدرسه بر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24000.2296

اعظم رجایی؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی