فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی مقالات در نشریه راهبردهای شناختی دریادگیری

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش‌های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی تمامی نشریات دانشگاه بوعلی سینا شامل داوری همسان و دوسو ناشناس می‌باشد که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

هر نسخه اولیه ارائه شده به نشریه توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می‌شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی مقالات ارسالی در مرحله اولیه برای جلوگیری از سرقت ادبی بررسی می‌شوند. واحد نشریات دانشگاه بوعلی سینا همواره تمامی مقالات ثبت شده در نشریات این دانشگاه را با دقت تمام مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان داشته باشد.

سردبیر و دبیرتخصصی نشریه اطمینان حاصل می‌کند که روند بررسی همسان بصورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در نشریه حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماما به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا هیات تحریریه گرفته می‌شود.

در واحد نشریات دانشگاه بوعلی سینا، تمامی روند بررسی مخصوصا داوری مقالات و بررسی ها با استفاده از یک سیستم  آنلاین و با حساسیت زیادی انجام می شود. 

روند داوری تمامی مقالات در نشریه نهج البلاغه بین 2 الی 6 تا 8 ماه به طول می انجامد.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 ارسال چهار فایل الزامی است:

1. فایل اصلی که مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع است (طبق شیوه نامه باید تنظیم شود)

2. فایل مشخصات نویسندگان که مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان براساس اولویت و مشخصات آنها بصورت پانویس به این صورت نوشته شود (مرتبه علمی، رشته، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر یا استان، ایران و آدرس ایمیل (نویسنده مسئول))

  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.
  • لطفا نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

3. فایل فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان 

4. چکیده انگلیسی مقاله

پس از ارائه فایل به هر یک نشریات دانشگاه بوعلی سینا، تیم سردبیری مجله آن را بصورت اولیه بررسی می نماید. در صورتی که مقاله شرایط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می شود تا  روند داوری همسان و دوسو ناشناس انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری بصورت یکی از گزینه های زیر انجام می شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.
نوع داوری:                                                                                                                 دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)
- میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:                                                                  کمتر از 6 ماه (بین 2 تا 4 ماه)

- بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری:        طی 6 روز کاری
 
فرآیند داوری:
 
1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): 1 روز
2. بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): 3 روز
3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 6 روز؛ 
4. بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: 3 روز
5. ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): 7 روز
6. برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: 3 روز 
7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: 7 روز 
8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 14 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

تبصره:
- هر مقاله حداقل به دو داور جهت بررسی علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید دو داور، مقاله پذیرش و در صورت عدم تأیید دو داور مقاله رد خواهد شد؛ در صورت تأیید یک داور و عدم تأیید داور دیگر، مقاله به داور سوم ارجاع می‌شود، در صورت تأیید مقاله مربوطه پذیرش و یا عدم تأیید داور سوم، مقاله رد خواهد شد. بنابراین، هر مقاله با دو نظر موافق و یا دو نظر مخالف پذیرش و یا رد می‌گردد. 
- صدور گواهی پذیرش بعد از تأیید دو داور امکان‌پذیر خواهد بود.

حداقل بازۀ زمانی جهت بررسی و تأیید هر یک از مقالات، 2 ماه در نظر گرفته شده است؛ و در صورت نیاز بررسی‌های بیشتر به مدت 2 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.