اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه روانشناسی

1-   نشر و گسترش پژوهش‌های روانشناسی شناختی و فراشناختی

2-   فراهم ساختن زمینه تبادل آرا در مسائل مختلف روانشناسی شناختی

3-   افزایش دانش و آگاهی جامعه در حوزه آموزش و پرورش

4-   شناخت و فراشناخت در حیطه یادگیری   

5-   به چالش کشیدن نظریه ­های روانشناسی

6-  تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم   

7-  انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در زمینه های مختلف روانشناسی