اهداف و چشم انداز

هدف عمده این نشریه فراهم نمودن بستر و زمینه تحقیقاتی برای محققین به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین دست‌آوردها و یافته های تحقیقاتی در محورهای نشریه می باشد. لذا، انتظار می رود این نشریه بتواند وضعیت پژوهشی مرتبط با اهداف و زمینه های مرتبط  را بهبود بخشیده و راه حل های مناسبی برای حل معظلات و مسائل پیش روی را فراهم نماید. بدین منظور این نشریه از دست‌آوردهای پژوهشی اصیل که مطابق با ضوابط و دستورالعمل های جاری است جهت چاپ در این نشریه استقبال می نماید.

 ضریب تاثیر این نشریه در این پایگاه ISC= 0.853 است.  

و مقالات آن از طریق پایگاه های noormags، ISC ، magiran  و Google Scholar قابل دسترسی می باشد.

 

محورهای فعالیت نشریه:

- روان‌شناسی شناختی و یادگیری

-  نشر و گسترش پژوهش‌های روانشناسی شناختی و فراشناختی

- انگیزش و یادگیری

- فراهم ساختن زمینه تبادل آرا در مسائل مختلف روانشناسی شناختی

-  افزایش دانش و آگاهی جامعه در حوزه آموزش و پرورش

-  شناخت و فراشناخت در حیطه یادگیری

- فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری  

- به چالش کشیدن نظریه ­های روانشناسی در حوزه یادگیری    

- مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری