شیوه نامه نگارش مقاله

 

شیوه نامه نگارش مقالات دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 

نمونه مینی مقاله انگلیسی نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری (در صورت پذیرش مقاله)

 

قابل توجه نویسندگان محترم

همه مقالات دریافتی قبل از ارسال مقاله به داور از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهند شد و در صورتی که گزارش مشابهت‌یابی بالای 15درصد باشد مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد.