شیوه نامه نگارش مقاله

 

شیوه نامه نگارش مقالات دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 

قابل توجه نویسندگان محترم

همه مقالات دریافتی قبل از ارسال مقاله به داور از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهند شد و در صورتی که گزارش مشابهت‌یابی بالای 15درصد باشد مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد.