شیوه نامه نگارش مقاله

شیوه نامه نگارش مقالات دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 

نمونه مینی مقاله انگلیسی نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری (در صورت پذیرش مقاله)

 

شیوه نامه ارجاع دهی (ابلاغی از سوی وزارت علوم - موسـسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC)

نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری از سبک استنادی APA استفاده می کند


قابل توجه نویسندگان محترم

همه مقالات دریافتی قبل از ارسال مقاله به داور از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهند شد و در صورتی که گزارش

مشابهت‌یابی بالای 15درصد باشد مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد.