اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1469
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 1102
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 940

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 197
تعداد مشاهده مقاله 311146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 263877
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 443 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 12 %