اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1413
تعداد پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش 1055
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 895

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 297354
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 252496
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 451 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز
درصد پذیرش 11 %