اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1667
تعداد پذیرش 212
تعداد عدم پذیرش 1242
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1058

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 234
تعداد مشاهده مقاله 359593
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 294772
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 434 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 13 %