اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1289
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 958
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 810

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 271264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 227169
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 447 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 11 %