اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1504
تعداد پذیرش 174
تعداد عدم پذیرش 1134
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 964

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 320931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269725
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 450 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 12 %