اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1209
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 891
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 754

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 155
تعداد مشاهده مقاله 246161
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 203058
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 436 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 11 %