اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1635
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 1221
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1041

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 345711
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 285140
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 426 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 13 %