اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1353
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 1014
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 862

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 169
تعداد مشاهده مقاله 285120
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 241294
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 452 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز
درصد پذیرش 11 %