درباره نشریه

 

  ​- صاحب امتیاز:                                                                            دانشگاه بوعلی سینا 

- مدیرمسئول:                                                                               مسیب یارمحمدی واصل
- سردبیر:                                                                                     ابوالقاسم یعقوبی
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                       22488
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                     7906-2423
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:                                                              7620-2423
- آغاز انتشار:                                                                                پاییز و زمستان 1392
- نوع اعتبار:                                                                                 علمی
- توالی انتشار:                                                                              دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                                    علمی پژوهشی
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                   کیو وان (Q1)
- ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                   سیصد و هفتاد هزارم (0.370)
 - نوع داوری:                                                                              دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، بین 2 تا 8 ماه)
- زبان نشریه:                                                                               فارسی و انگلیسی 
- نوع انتشار:                                                                                چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                            رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                                 دارد (50 هزار تومان هزینه ی داوری و 300 هزار تومان هزینه انتشار)

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                             DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات)