راهنمای ثبت نام داوران در پابلونز (Publons)

 

از داوران و پژوهشگران بزرگوار نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری تقاضا داریم، تمامی داوری‌هایی که برای نشریۀ راهبردهای شناختی در یادگیری  انجام داده‌اند را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند. برای دریافت فایل راهنمای ثبت‌نام در Publons اینجا کلیک کنید.