کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 8
1. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودتنظیمی و رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

سهیلا صمدی؛ سیدولی اله موسوی؛ بهمن اکبری؛ سجاد رضایی


2. تأثیر خودگویی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-134

علی مصطفائی؛ محی الدین محمدخانی


3. بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-92

سید عبدالوهاب سماوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ موسی جاودان


5. اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور


6. پیش‌بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-54

حسین کارشکی؛ شهناز احمدی؛ بهروز مهرام


8. اثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

مسعود غلامعلی لواسانی؛ لیلا راستگو؛ آرش آذرنییاد؛ طاهر احمدی