دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه گاردنر در کتاب‌های ریاضی دوره دبستان: روش آنتروپی‌شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24264.2309

بهار رشیدی؛ سالار فرامرزی؛ غزاله بنیمین؛ مهدی رحمانی ملک‌آباد


مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27102.2539

رحیم محامد؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی


اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27174.2537

فرهاد خرمائی؛ آرزو فرخ تقی آبادی؛ سید مهدی پورسید


بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و تعلق به مدرسه با نقش میانجی‌گری ثبات‌قدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.25663.2429

مهدی برزگر بفرویی؛ علیرضا مراتی


مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27667.2565

نواب کاظمی؛ سیدولی اله موسوی؛ سجاد رضائی


طراحی و آزمون برازش مدل کمک‌طلبی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه، شایستگی اجتماعی_هیجانی و سبک‌های ارتباطی معلم با میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27874.2588

راحله مشاوری ایزدی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه؛ مسلم عباسی


اثربخشی آموزش راهبردهای تفکر انتقادی بر توان پرسشگری، ارزشیابی امور، استدلال منطقی و حل مساله در دانش‌آموزان متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22084/j.psychogy.2023.28035.2598

فاطمه نقی زاده؛ تورج هاشمی؛ عذرا غفاری


اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انعطاف پذیری شناختی و تفکر تأملی در دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27017.2529

محمد رحمتی کهخا؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی


اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر علوم اعصاب و بازی‎وارسازی بر توانمندسازی روانشناختی مدیران میانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27318.2546

جواد مهربان؛ حمیدرضا مقامی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ جلیل یونسی؛ محمود تلخابی


تاثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر پروژه آورورا بر روی توانایی های تحلیلی، خلاق و عملی هوش موفق دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27010.2526

معصومه زنگنه؛ مسعود کیانی؛ محمدرضا تمنایی فر


بررسی ارتباط، استخراج گروهها و تعیین بارهای کانونی الگوی ارتباطی استاد-دانشجو و مولفه‌های توسعه مهارت های فکری و عملی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27837.2589

افشین افضلی؛ محسن احمدی؛ احمد عزیزی؛ پروانه محمدی


اثر بخشی آموزش مهارت‌های خودگردانی بر حواس‌پرتی دیجیتالی و مشارکت تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27839.2583

مریم کریمی منجرموئی؛ فریبرز نیکدل؛ ناصر نوشادی


طراحی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل‌ورزی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی کودکان مبتلا به کندگامی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22084/j.psychogy.2023.28247.2613

منصور بیرامی؛ خلیل اسماعیل پور؛ محمد شادبافی


مولفه‌های زبان و نظریة ذهن: پیشنهاد یک مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.28074.2603

رویا سعیدی؛ حیات عامری؛ ارسلان گلفام؛ حسن عشایری


تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی تدریس بایبی بر راهبرد‌های انگیزشی برای یادگیری در زیست‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.27804.2580

سید محمد قلمکاریان؛ شکوفه انتشاری؛ محمد رضا خدادادی


مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز (tDCS) و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22084/j.psychogy.2023.28448.2631

سارا تقی زاده هیر؛ محمد نریمانی؛ سیف اله آقاجانی؛ مهریار ندر محمدی؛ سجاد بشرپور