کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس نظم جویی شناختی هیجان و پردازش شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.24302.2316

ابوالقاسم یعقوبی؛ هیوا علی محمدی؛ اسمعیل آزادی


3. مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمک‌خواهی در افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-212

10.22084/j.psychogy.2019.18327.1910

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده


5. اثربخشی آموزش فنون ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی در دانشجویان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-148

10.22084/j.psychogy.2018.15713.1724

سیاوش شیخعلی زاده؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی


6. تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهت‌گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-153

10.22084/j.psychogy.2018.14791.1661

حبیب اله ابراهیمی بخت؛ یحیی یاراحمدی؛ حسن اسدزاده؛ حمزه احمدیان