کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
تعداد مقالات: 5
1. مدلیابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس تدریس تحول‌آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

لیلا جوادی علمی؛ حسن اسدزاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور


2. اثربخشی آموزش فنون ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی در دانشجویان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-148

سیاوش شیخعلی زاده؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی


3. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-45

ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ سجاد بشرپور


4. تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهت‌گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-153

حبیب اله ابراهیمی بخت؛ یحیی یاراحمدی؛ حسن اسدزاده؛ حمزه احمدیان