کلیدواژه‌ها = راهبردهای فراشناختی
تعداد مقالات: 5
1. نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیش‌بینی مهارت‌های نوشتاری دانش آموزان پایه ششم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-239

10.22084/j.psychogy.2020.20082.2034

منصوره قربانی؛ مهناز جلالوندی؛ حمیدرضا دولت آبادی