کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 5
1. اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23075.2254

بهمن صبا؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ وکیل نظری


2. نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیش‌بینی مهارت‌های نوشتاری دانش آموزان پایه ششم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-239

10.22084/j.psychogy.2020.20082.2034

منصوره قربانی؛ مهناز جلالوندی؛ حمیدرضا دولت آبادی


3. مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-187

10.22084/j.psychogy.2017.8943.1251

تورج حسنی راد؛ عسگر چوبداری؛ باقر حسنوند؛ حافظ پادروند


4. اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور