کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-187

تورج حسنی راد؛ عسگر چوبداری؛ باقر حسنوند؛ حافظ پادروند


2. اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور