کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-110

10.22084/j.psychogy.2020.20529.2064

عسگر چوبداری؛ حمید علیزاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمد عسگری


2. پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-187

10.22084/j.psychogy.2018.11259.1410

عاصفه احمدی کمرپشتی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ حمید علیزاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


3. مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-187

10.22084/j.psychogy.2017.8943.1251

تورج حسنی راد؛ عسگر چوبداری؛ باقر حسنوند؛ حافظ پادروند


4. بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی (تغییر، به‌روز رسانی و بازداری) دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 205-222

10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386

مینا ارغوانی پیرسلامی؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ نوشیروان خضری مقدم