کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-187

عاصفه احمدی کمرپشتی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ حمید علیزاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


2. مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-187

تورج حسنی راد؛ عسگر چوبداری؛ باقر حسنوند؛ حافظ پادروند


3. بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی (تغییر، به‌روز رسانی و بازداری) دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 205-222

مینا ارغوانی پیرسلامی؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ نوشیروان خضری مقدم