کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه فراشناخت و خودناتوان‌سازی با واسطه‌گری خودکارآمدی عمومی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-59

مینا مهبد؛ فریده یوسفی


4. پیش بینی آگاهی فراشناختی و مؤلفه های آن بر اساس هدف های پیشرفت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده