کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تعداد مقالات: 5
4. پیش بینی آگاهی فراشناختی و مؤلفه های آن بر اساس هدف های پیشرفت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده