کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری
تعداد مقالات: 4
4. بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی (تغییر، به‌روز رسانی و بازداری) دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 205-222

10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386

مینا ارغوانی پیرسلامی؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ نوشیروان خضری مقدم