نویسنده = عذرا غفاری
تعداد مقالات: 3
1. اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23075.2254

بهمن صبا؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ وکیل نظری


2. مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 209-222

10.22084/j.psychogy.2018.17011.1814

سهیلا ایمان پرور؛ عذرا غفاری؛ وحید فلاحی؛ شیرین احمدی


3. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت‌گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-232

10.22084/j.psychogy.2019.18286.1906

اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر