نویسنده = عزت اله قدم پور
اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال‌کاری و خود تنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.25345.2398

حافظ پادروند؛ عزت اله قدم پور؛ قاسم صفاری؛ کبری عالی پور


اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 49-60

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ ساناز بیرانوند