نویسنده = عزت اله قدم پور
اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال‌کاری و خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

دوره 10، شماره 19، آذر 1401، صفحه 237-258

10.22084/j.psychogy.2022.25345.2398

حافظ پادروند؛ عزت اله قدم پور؛ قاسم صفاری؛ کبری عالی پور


اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 49-60

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ ساناز بیرانوند