نویسنده = علی شیخ الاسلامی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال قوجه بیگلو


2. پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-111

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور