کلیدواژه‌ها = باورهای معرفت‌شناختی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل رابطه باورهای معرفت‌شناختی و عملکرد تحصیلی

دوره 9، شماره 17، آبان 1400، صفحه 71-90

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده