نویسنده = حسین جعفری ثانی
تعداد مقالات: 2
بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 7، آذر 1395، صفحه 23-41

10.22084/j.psychogy.2017.1651

حسین جعفری ثانی؛ زهرا حجازی؛ زهرا وقاری زمهریر


بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 31-48

حسین جعفری ثانی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ ملیحه لطفی