کلیدواژه‌ها = مهارت‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-41

10.22084/j.psychogy.2017.1651

حسین جعفری ثانی؛ زهرا حجازی؛ زهرا وقاری زمهریر