کلیدواژه‌ها = رویکردهای یادگیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-126

10.22084/j.psychogy.2017.1656

پرویز شریفی درآمدی؛ یوسف اعظمی؛ باقر حسنوند؛ محمد جلالوند؛ معصومه بابامحمدی


2. نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-92

زهرا فاتحی پیکانی؛ امید شکری