کلیدواژه‌ها = مراکز پیش‌دبستانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش‌دبستانی شهر همدان بر اساس فلسفه‌ی تربیتی اشتاینر (الگوی والدورف)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-106

10.22084/j.psychogy.2019.20269.2046

محمد پورداود؛ محمد رضا یوسف زاده؛ رضا کچوئیان جوادی؛ قدسی احقر