کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان اهمالکار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمک‌خواهی در افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-212

10.22084/j.psychogy.2019.18327.1910

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده