کلیدواژه‌ها = سبک تدریس
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر


2. بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ (TSI-Q) در بین معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-60

خدیجه اعراب شیبانی؛ نیلا اخوندی