نویسنده = سجاد بشرپور
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-45

ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ سجاد بشرپور