کلیدواژه‌ها = علوم تجربی
چالش‌های مدل‌سازیِ سنجش شناختی-تشخیصی و چگونگی رفع آن‌ها در داده‌های مطالعه تیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.23446.2269

مسعود کبیری؛ محمود قاضی طباطبایی


بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 31-48

حسین جعفری ثانی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ ملیحه لطفی