نویسنده = �������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار بُعدی-عاملی توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان پایه نهم تحصیلی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-118

10.22084/j.psychogy.2019.17145.1823

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی