تعداد مقالات: 197

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودتنظیمی و رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال‌کار

دوره 8، شماره 14، تیر 1399، صفحه 111-137

10.22084/j.psychogy.2019.19828.2013

سهیلا صمدی؛ سیدولی اله موسوی؛ بهمن اکبری؛ سجاد رضایی


مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 9، شماره 16، تیر 1400، صفحه 209-222

10.22084/j.psychogy.2018.17011.1814

سهیلا ایمان پرور؛ عذرا غفاری؛ وحید فلاحی؛ شیرین احمدی


تأثیر اضطراب رگه/حالت بر انتخاب موقعیت وضوح شناختی

دوره 9، شماره 16، تیر 1400، صفحه 223-243

10.22084/j.psychogy.2020.21718.2159

زهرا روح زاده؛ حمید لطفی؛ بهرام میرزاییان