تعداد مقالات: 197

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان

دوره 9، شماره 17، آبان 1400، صفحه 183-198

10.22084/j.psychogy.2021.24397.2325

مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ سجاد پاکروان


نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، مرداد 1397، صفحه 197-206

10.22084/j.psychogy.2017.8753.1242

حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی


رابطه باورها و حالت‌های فراشناخت با حافظه‌کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 7، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 213-236

10.22084/j.psychogy.2019.14835.1664

علی عسگری؛ سحر کیانی؛ محمد حسین سالاری فر


نقش ثبات قدم و هوش در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، دی 1397، صفحه 233-248

10.22084/j.psychogy.2018.16198.1753

محیا حسینی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ خسرو رشید