دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/j.psychogy.2019.18425.1917

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشتجین


مقاله پژوهشی

2. طراحی طرحواره مفهومی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21002.2096

مرجان افشاری؛ محمد نوریان


3. بررسی تاثیر و مقایسه توانبخشی حافظه فعال و راهبردهای شناختی - فراشناختی بر روی حافظه تصویری- بینایی و فراخنای حافظه در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21192.2117

اسماعیل سلیمانی؛ منصور محمودی اقدم؛ علی عیسی زادگان


4. تاثیر اضطراب رگه/حالت بر انتخاب موقعیت وضوح شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21718.2159

زهرا روح زاده؛ حمید لطفی؛ بهرام میرزاییان


6. فراتحلیل رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده


7. ارزیابی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دیرآموز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21919.2173

زینب گندمی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز


8. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر مهارت حل مسئله دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.22319.2197

محسن باقری؛ شیوا اباذری؛ تورج سپهوند


10. طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر سطوح بهزیستی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21141.2113

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری


11. مقایسه تأثیر روش‌های آموزش با تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر نگرش و اضطراب هندسی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22084/j.psychogy.2021.21560.2147

سهراب عظیم پور؛ شهرام واحدی؛ مرتضی فغفوری


12. کاربرد مدل تشخیصی شناختی در تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی عملکرد در آزمون ماتریس‌های پیشروندۀ ریون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22084/j.psychogy.2021.21583.2148

سعیده حسینی؛ جلیل یونسی؛ اصغر مینائی؛ ریحانه رحیمی


13. اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دچار استرس تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22084/j.psychogy.2021.23469.2273

علی شیخ الاسلامی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی؛ نسیم محمدی