تعداد مقالات: 170

1. پیش بینی آگاهی فراشناختی و مؤلفه های آن بر اساس هدف های پیشرفت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-14

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده


2. رابطه صفات شخصیت، سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی فیزیک

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

سعید حبیب الهی؛ طیبه حسینی؛ مرتضی طیبی چوبری؛ جمال عاشوری


3. اثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

مسعود غلامعلی لواسانی؛ لیلا راستگو؛ آرش آذرنییاد؛ طاهر احمدی


9. مقایسه توانایی برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

10.22084/j.psychogy.2017.11519.1427

اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی؛ شیوا حضرتی ساقصلو؛ هادی مجدی


12. تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر همدان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22084/j.psychogy.2018.14615.1651

نفیسه یاری مقدم؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ کبری حاجی علیزاده


14. مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان دارای اختلال ناتوانی در ریاضی با همتایان عادی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-29

منصور بیرامی؛ بهرام پیمان نیا؛ الهام موسوی قیه قشلاقی


15. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس امید به تحصیل

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-37

10.22084/j.psychogy.2017.9549.1284

فرهاد خرمائی؛ سامان کمری


18. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس عدم‌درگیری اخلاقی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-32

10.22084/j.psychogy.2019.17865.1859

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ حمیدرضا حسن آبادی


19. نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-30

هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان؛ پیمان کامکار؛ شجاع کرمی


24. بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-41

10.22084/j.psychogy.2017.1651

حسین جعفری ثانی؛ زهرا حجازی؛ زهرا وقاری زمهریر


25. تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-47

فاطمه شاطریان محمدی؛ فاطمه علیزاده؛ اعظم نیکوکار