کلیدواژه‌ها = آموزش شناختی– رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 49-60

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ ساناز بیرانوند