کلیدواژه‌ها = ثبات قدم
تعداد مقالات: 2
1. نقش ثبات قدم و هوش در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-248

10.22084/j.psychogy.2018.16198.1753

محیا حسینی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ خسرو رشید


2. پیش‌بینی ثبات قدم دانشجویان بر اساس چارچوب ذهنی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-129

10.22084/j.psychogy.2016.1453

حسین محققی؛ پریا قاسمی