کلیدواژه‌ها = باورهای انگیزشی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-55

فاطمه رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ ابراهیم رهبر کرباسدهی