کلیدواژه‌ها = اهداف پیشرفت
تعداد مقالات: 6
2. نقش پیش‌بینی‌کنندگی اهداف پیشرفت و باور‌های هوشی در ارتباط با جرأت‌ورزی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-175

10.22084/j.psychogy.2017.11893.1452

مهری شیرزایی؛ افسانه مرزیه؛ عابده نظری


4. نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین سیستم‌های بازداری /فعال‌ساز رفتاری با تفکر خلاق

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-56

10.22084/j.psychogy.2017.1652

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ داود بابایی


6. اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید