کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
تعداد مقالات: 8
بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در مدل علی تاثیر تعامل استاد–شاگردی بر درگیری تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.25646.2427

کامران مالکپور لپری؛ اعظم بختیاری رنانی