کلیدواژه‌ها = اهمال‌کاری تحصیلی
تعداد مقالات: 6
4. تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 223-244

10.22084/j.psychogy.2017.10682.1355

محمدرضا تمنایی فر؛ المیرا قاسمی


5. اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور