کلیدواژه‌ها = نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-92

زهرا فاتحی پیکانی؛ امید شکری