کلیدواژه‌ها = گرایش به تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 1
نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-30

هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان؛ پیمان کامکار؛ شجاع کرمی