کلیدواژه‌ها = صفات شخصیت
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 223-244

10.22084/j.psychogy.2017.10682.1355

محمدرضا تمنایی فر؛ المیرا قاسمی


2. رابطه صفات شخصیت، سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی فیزیک

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

سعید حبیب الهی؛ طیبه حسینی؛ مرتضی طیبی چوبری؛ جمال عاشوری