کلیدواژه‌ها = فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه
تعداد مقالات: 1
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 133-148

10.22084/j.psychogy.2019.18249.1904

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال قوجه بیگلو؛ نسترن سیداسماعیلی قمی