کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور برجو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.20731.2081

سکینه شریفاتی؛ مریم رجبیان ده زیره؛ حمیدرضا مقامی