کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی دانشجویان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-127

10.22084/j.psychogy.2020.20731.2081

حمیدرضا مقامی؛ مریم رجبیان ده زیره؛ سکینه شریفاتی