کلیدواژه‌ها = نیازهای بنیادین روانشناختی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهت‌گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-153

10.22084/j.psychogy.2018.14791.1661

حبیب اله ابراهیمی بخت؛ یحیی یاراحمدی؛ حسن اسدزاده؛ حمزه احمدیان