کلیدواژه‌ها = گروه‌بندی مهارت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش مهارت‌های مطلوب اجتماعی مبتنی بر برنامه گروه‌بندی مهارت بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان پسر پرخاشگر*

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-65

10.22084/j.psychogy.2018.12538.1519

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند