کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
تعداد مقالات: 6
1. اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23075.2254

بهمن صبا؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ وکیل نظری


4. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-68

10.22084/j.psychogy.2019.15486.1709

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ غلامحسین قائدی؛ علیرضا نبی دوست


5. پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس نقاط نیرومند شخصیتی و سبک‌های یادگیری

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-89

10.22084/j.psychogy.2019.16501.1781

علی پور فلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ عباس حبیب زاده


6. نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-206

10.22084/j.psychogy.2017.8753.1242

حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی