کلیدواژه‌ها = فرسودگی تحصیلی
تعداد مقالات: 9
مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22084/j.psychogy.2022.25178.2386

محسن شریفی علون ابادی؛ مژگان عارفی؛ اصغر آقایی


اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 49-68

10.22084/j.psychogy.2019.15486.1709

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ غلامحسین قائدی؛ علیرضا نبی دوست


پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس نقاط نیرومند شخصیتی و سبک‌های یادگیری

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 69-89

10.22084/j.psychogy.2019.16501.1781

علی پور فلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ عباس حبیب زاده


نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، مرداد 1397، صفحه 197-206

10.22084/j.psychogy.2017.8753.1242

حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی