کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان نابینا و بینا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-187

10.22084/j.psychogy.2017.8943.1251

تورج حسنی راد؛ عسگر چوبداری؛ باقر حسنوند؛ حافظ پادروند