کلیدواژه‌ها = اهمال‌کاری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودتنظیمی و رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال‌کار

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-137

10.22084/j.psychogy.2019.19828.2013

سهیلا صمدی؛ سیدولی اله موسوی؛ بهمن اکبری؛ سجاد رضایی


2. تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 223-244

10.22084/j.psychogy.2017.10682.1355

محمدرضا تمنایی فر؛ المیرا قاسمی