کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
تعداد مقالات: 8
1. اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23075.2254

بهمن صبا؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ وکیل نظری


4. نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال‌کاری رفتاری در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-71

10.22084/j.psychogy.2019.15259.1695

آسیه مرادی؛ عبدالرحمن بابائی؛ جهانگیر کرمی


5. نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس جو روانی- اجتماعی کلاس درس دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-168

10.22084/j.psychogy.2018.13974.1619

حسنعلی ویسکرمی؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ کبری عالی پور؛ زینب علوی


8. نقش هیجان‌پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-182

10.22084/j.psychogy.2017.10761.1366

خدامراد مومنی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز