کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
تعداد مقالات: 7
2. نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال‌کاری رفتاری در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-71

10.22084/j.psychogy.2019.15259.1695

آسیه مرادی؛ عبدالرحمن بابائی؛ جهانگیر کرمی


4. نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس جو روانی- اجتماعی کلاس درس دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-168

10.22084/j.psychogy.2018.13974.1619

حسنعلی ویسکرمی؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ کبری عالی پور؛ زینب علوی


7. نقش هیجان‌پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-182

10.22084/j.psychogy.2017.10761.1366

خدامراد مومنی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز