کلیدواژه‌ها = آموزش موضوعات پیچیده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ محمد شاهعلی زاده؛ حسن رستگارپور